NEW EKO my Wine my Juice

NEW EKO my Wine my Juice

NEW EKO my Wine my Juice

Výdejní automat má v dávkovacím prostoru 4 nastavitelné trysky pro jednotlivé druhy tekutiny. Uvnitř může být umístěno až 8 kusů Bag-in-Box kontejnerů na 20 litrů (2ks pro každý druh ). Tekutina může být vydávána do jedno nebo třílitrových lahví PET nebo skleněných. Popřípadě je možné naprogramovat jiný obsah.Programy pro činnost automatu lze operativně měnit pomocí PC i s možností dálkového připojení. Po ukončení každého výdeje je vytištěn štítek s údaji o vydaném produktu včetně identifikačního čárového kódu.

Výdejní automat je proveden v lakované oceli s rozměry 740x743x1836 mm

Obrazovka

Obrazovka s podsvíceným displejem zobrazuje seznam kroků pro nastavení požadovaného produktu jako je: výběr druhu tekutiny, jeho množství, druh láhve apod.

Elektrický rozvaděč

Elektrický rozvaděč obsahuje ochranná zařízení proti proudovým přetížením pro části s napětím 220V i pro nizkonapěťové části 12V a 24V.

Postup obsluhy

Obrazovka umístěná v čelní ploše výdejního automatu dává zákazníkovi pokyny na zadávání jeho požadavků a po ukončení všech kroků lze otevřít výdejová dvířka. Současně je vytištěn samolepící štítek s čárovým kódem a těmito údaji:

 • jméno a kontaktní údaje vyrobce
 • druh tekutiny
 • hmotnost v kg
 • cena za 1 kg
 • celková cena
 • údaj o obsahu alkoholu ( my wine )
 • údaj o obsahu oxidu siřičitého ( my wine )

Měřící přístroje NEW EKO jsou v souladu se směrnicí 2004/22/ES

Doplňková výbava

 • skříň výdeje lahví v rozměrech 671x642x1830 nebo 460x642x1830
 • vnitřní chladící systém (pro udržení optimální teploty tekutiny)
 • modul pro automatické ověření věku zákazníka
 • distribuční modul v rozměr 360x683x1836, muže obsahovat až 6 kusy bag-in-box na 20 litrů
 • platební systém s varianty:
 • mince se systémem vracení
 • bezhotovostní systém na čip nebo magnetickou kartu
 • čtečka bankovek se systémem vracení

 

Top